Marcin Synak

Adwokat, wspólnik w kancelarii

Doświadczenie zawodowe

Mecenas Marcin Synak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w trakcie współpracy z lokalnymi oraz ogólnopolskimi kancelariami prawniczymi, podatkowymi, komorniczymi oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jego głównym obszarem zainteresowania się sprawy rodzinne, w tym rozwodowe i spadkowe. Reprezentował strony w wielu skomplikowanych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Często wykonuje funkcję kuratora w sprawach nieletnich.

Zajmuje się również sprawami administracyjnymi i podatkowymi. Kompetencje w tym zakresie zdobywał podczas pracy w referatach Egzekucji Administracyjnej i Majątkowej Represji Karnej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Współpracował z wieloma podmiotami funkcjonującymi w takich branżach jak usługi, transport, metalurgia, ubezpieczenia. Prowadzona przez niego obsługa prawna obejmowała doradztwo w bieżącej działalności tych podmiotów, windykację wierzytelności z zastępstwem procesowym włącznie, prowadzenie spraw dotyczących zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dopełnianie obowiązków sprawozdawczych spółek prawa handlowego określonych przepisami prawa.

W swojej dotychczasowej praktyce prowadził sprawy z elementami transgranicznymi. Uczestniczył w prawnej obsłudze procesu wprowadzania na rynek polski innowacyjnych systemów rozliczeń pieniężnych. Doradzał w szeregu transakcji z uwzględnieniem optymalizacji podatkowych w ramach spółek typu off-shore.

Wykształcenie

Mecenas Marcin Synak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację adwokacką oraz zdał egzamin adwokacki.

Biegle włada językiem angielskim (FELBERG British & American English School C1, kurs English Legal System) oraz niemieckim.