Piotr Konieckiewicz

Adwokat, wspólnik w kancelarii

Doświadczenie zawodowe

Mecenas Piotr Konieckiewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym.

W trakcie praktyki zawodowej zajmował się obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych działających w branży spożywczej (FMCG), paliwowej, transportowej, budowlanej, medycznej oraz najmu komercyjnego, a także stowarzyszeń i fundacji.

Obecnie w kancelarii wykorzystuje nabyte doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Posiada duże doświadczenie w sprawach cywilnych dotyczących odszkodowań związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązań, kar umownych, najmu, dzierżawy, umów o dzieło oraz o roboty budowlane, w tym dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych, oraz zobowiązań wekslowych. Prowadzi procesy dotyczące szkód majątkowych oraz odszkodowań i zadośćuczynień związanych z wypadkami drogowymi oraz błędami medycznymi. Od kilku lat zajmuje się również obsługą jednostek samorządu terytorialnego

Z sukcesami prowadził również wiele spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowych oraz karnych wykonawczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zabezpieczeń wierzytelności, prawa pracy oraz tworzenia organizacji pozarządowych.

Udziela merytorycznego wsparcia organizacjom pozarządowym - Fundacji Lilium oraz Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Regimin, w którym jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W wolnym czasie rozwija swoją pasję jaką jest fotografia.

Wykształcenie

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Fundusze i Programy Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Bankowej, roczny Kurs Prawa Europejskiego organizowany przez Centrum Studiów Europejskich im. J. Moneta w Toruniu oraz aplikację adwokacką.

Dobrze włada językiem angielskim. Ukończył kurs English for Legal Purposes. Posiada certyfikat Toles Higher.