Maj 5, 2016
Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń

Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku

Często w trakcie prac remontowych na nieruchomościach dochodzi do zajęcia pasa drogowego. Artykuł omawia podstawowe zagadnienia związane z zajęciem tego pasa w trakcie prac ociepleniowych na […]
Maj 8, 2015

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

W mediach bardzo często pojawiają się tematy związane z przewlekłością postępowań sądowych lub administracyjnych. Długość procesów sądowych po części wynika z ilości spraw jakie wpływają do […]
Październik 1, 2014

Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym

Prawo użytkowania wieczystego obok prawa własności jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prawnych dotyczących władania nieruchomościami. Na gruncie obowiązujących przepisów Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina może […]
Marzec 1, 2014
ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym

W wielu przypadkach organy zarządzające drogami publicznymi wydają decyzje o przywróceniu do stanu poprzedniego zajętego pasa drogowego. Dla właścicieli obiektów, które w tym pasie się znalazły […]