Maj 28, 2014

Czy sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być właściciel mieszkania, do którego się wdarł lub na żądanie osoby uprawnionej go nie opuścił?

Dokonując analizy powyższego problemu należy rozpocząć od kwestii podstawowej, a mianowicie od tego, w którym rozdziale Kodeksu Karnego został zamieszczony przepis art. 193. Jest to rozdział […]
Luty 8, 2014
Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - adwokat Toruń

Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem?

Zjawisko stalkingu jest znane od lat 80, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano je i opisano w Stanach Zjednoczonych, tam też po raz pierwszy wprowadzono kary za […]
Listopad 28, 2013
odpowiedzialność karna po alkoholu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - prawnik Toruń

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości oraz ich wpływ na odpowiedzialność karną uczestników ruchu drogowego

Prowadzenie pojazdów na drogach publicznych pod wpływem alkoholu jest zabronione. W zależności od tego czy sprawca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie […]
Listopad 18, 2013
warunkowe przedterminowe zwolnienie toruń adwokat, prawnik, kancelaria Ius CogensKiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kiedy skazany może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest dla skazanych bardzo ważną instytucją prawa karnego. Dzięki niej możliwe jest wcześniejsze zwolnienie skazanego z zakładu karnego. Jednak, aby skorzystać z tego […]