W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram konta
W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?
Czerwiec 13, 2016
Różne regulacje dotyczące umów najmu
Kwiecień 18, 2017
Pokaż wszystkie

Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę?

Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Z reguły, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W tym roku z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w dniu 3 maja. Każdy pracownik, którego tydzień pracy przypada na dni od poniedziałku do piątku, mógł skorzystać z dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Dzień wolny od pracy z tego tytułu powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 3 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim jak również ten, którego urlop wypoczynkowy przypadał w okresie 3 maja. Z poniższego tekstu mogą się Państwo dowiedzieć dlaczego.

Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego.

Mając na uwadze powyższe dzień wolny od pracy, z tytułu święta przypadającego w sobotę, powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 3 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny  2 maja) wówczas nie należy wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba pracownika, nie obniża obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Zgodnie bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie przebywał na zwolnieniu chorobowym w innym wyznaczonym jako wolny w zamian za święto przypadające w sobotę – dniu choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem pracownik, który wróci po chorobie do pracy, otrzyma wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta załogi. W przeciwnym razie wypracuje za dużo godzin i powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

Podobnie jak w przypadku choroby przypadającej w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto, pracodawca najpierw ustala wymiar czasu pracy pracownika, następnie obniża go o 8 godzin z tytułu sobotniego święta, a później obniża go o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. A zatem godziny, które zgodnie z rozkładem czasu pracy powinien przepracować pracownik w czasie choroby, są odejmowane od ogólnego wymiaru czasu pracy. Nieudzielenie pracownikowi po powrocie ze zwolnienia lekarskiego innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę (zgodnie z ustaleniami obejmującymi wszystkich pracowników danego pracodawcy) spowoduje przekroczenie przeciętnej tygodniowej na koniec okresu rozliczeniowego. W praktyce pracownik przepracuje o jeden dzień za dużo.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.