Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym
Październik 1, 2014
Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski?
Październik 18, 2014

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z umowy od strony przeciwnej można żądać stosownego odszkodowania. Proces sądowy bywa jednak dość żmudny, gdyż tradycyjnie przy odpowiedzialności odszkodowawczej należy wykazać winę dłużnika, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy tymi elementami. Pewne uproszczenie tej procedury można uzyskać wprowadzając do umowy dodatkowe zastrzeżenia takie jak kary umowne. Jest to rozwiązanie powszechne i dlatego w wielu umowach niekiedy pojawiają się całe sekcje zapisów zatytułowane „Kary umowne”. Osoby obeznane z problematyką obrotu gospodarczego potrafią podać wiele przykładów zastosowania kar umownych i z reguły wiedzą na czym opiera się ich konstrukcja. Poniższy wpis jest jednak dedykowany osobom, które zastanawiają się – czym jest kara umowna?

Czym jest kara umowna?

Jak zauważyłem już wcześniej kara umowna jest instrumentem prawnym, który może służyć do zdyscyplinowania niesolidnego dłużnika w sytuacji, gdy zależy nam na osiągnięciu konkretnego rezultatu  np. otrzymaniu obiektu budowlanego bez usterek lub ukończeniu prac w odpowiednim terminie. Dla skorzystania z kar umownych niezbędne jest uprzednie zastosowanie odpowiednich zapisów w umowie podpisywanej z kontrahentem. Sama konstrukcja kary umownej została opisana w art. 484 par. 1 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może domagać się od dłużnika zastrzeżonej kary umownej niezależnie od wysokości powstałej szkody. Należy podkreślić, że kara umowna może przybrać postać konkretnej kwoty np. 1.000 zł za niewykonanie umowy, albo zostać określona stawką procentową np. 0,5 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Możliwości w tym zakresie jest bardzo dużo. Wszystko zależy od ustaleń między stronami podczas zawierania umowy.

Podstawą do dochodzenia kar umownych jest sam fakt, że dłużnik nie wywiązał się z umowy należycie albo w ogóle się z niej nie wywiązał. Jest to jedyny element, który osoba uprawniona do dochodzenia kar umownych powinna wykazać. Nie ma potrzeby wykazywania wysokości poniesionej szkody, ani dowodzenia że to dłużnik jest winny jej powstaniu. Dzięki temu dochodzenie roszczeń bywa łatwiejsze.

W przypadku, gdy chcielibyśmy zabezpieczyć swoje interesy to rozwiązanie wydaje się bardzo dobre.

Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcam również do zapoznania się z następującymi artykułami Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkodyKary umowne za zwłokę lub opóźnienieUmowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika na okoliczności niezawinione.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.