szkoda całkowita AC - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - Adwokat Toruń
Szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco (AC)
Styczeń 24, 2014
ochrona dóbr osobistych osób prawnych adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Prawo chroni również dobra osobiste osób prawnych
Luty 9, 2014

Zjawisko stalkingu jest znane od lat 80, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano je i opisano w Stanach Zjednoczonych, tam też po raz pierwszy wprowadzono kary za uporczywe nękanie. Z czasem zjawisko to zaczęło być obejmowane w ustawach karnych krajów europejskich takich jak Włochy, Niemcy czy Holandia, a od kilku lat jest także znane polskiemu kodeksowi karnemu, gdzie traktowane jest jako przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka.

Obecnie coraz częściej mówi się o stalkingu, który przybiera różne formy począwszy od nękania telefonami, smsami, e-mailami, aż po drastyczne formy takie jak śledzenie ofiary przez sprawcę czy zastraszanie. Niekiedy zdarza się, że czyny składające się na stalking wyczerpują również znamiona innych przestępstw jak groźby karalne, czy naruszenie nietykalności cielesnej. W związku z częstym występowaniem stalkingu warto wiedzieć jak bronić się przed tym zjawiskiem i gdzie można szukać pomocy.

Zgodnie z art. 190 a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czym jest stalking i jak go rozpoznać?

Należy pamiętać, że nie wszystko to, co uważamy za stalking w rzeczywistości nim jest.

Za uporczywe nękanie przyjmuje się przede wszystkim prześladowanie, dokuczanie innej osobie, wysyłanie niechcianych wiadomości tekstowych, częste głuche lub obraźliwe telefony, nachodzenie, śledzenie itp. Należy jednak pamiętać, iż działania takie by stać się podstawą wszczęcia postępowania karnego muszą mieć charakter rażący i wyjątkowo uciążliwy. W praktyce za stalking często bowiem mylnie uznaje się ?zwykłe dokuczanie?, które ustawodawca zakwalifikował jako wykroczenie penalizowane w art. 107 kodeksu wykroczeń.

Stalking w internecie

Zjawisko stalkingu może także ujawniać poprzez podszywanie się pod inną osobę, zakładanie fałszywych profili na portalach społecznościowych, zwłaszcza jeżeli działanie takie obejmuje wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby z zamiarem wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej.

Jak wszcząć postępowanie karne o stalking?

Stalking jest przestępstwem ściganym na wniosek osoby pokrzywdzonej, który możne złożyć ona samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata działającego w charakterze pełnomocnika. W przypadku jednak gdy skutkiem uporczywego nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie postępowanie karne winno być wszczęte przez prokuratora z urzędu.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.