testament własnoręczny Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego?
Październik 22, 2013
spory sąsiedzkie o ogrodzenie - prawo sąsiedzkie - adwokat Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Spory sąsiedzkie lepiej rozstrzygać w drodze porozumienia
Listopad 4, 2013
Kilka tygodni temu do naszej kancelarii zgłosił się Pan Tomasz, w swoich zeznaniach podatkowych za lata 2010-2012 znalazł błędy. Po sporządzeniu stosownych korekt okazało się, że za każdy rok podatkowy powinien zostać dopłacony podatek. Dla Pana Tomasza i jego rodziny są to znaczne kwoty, których nie może spłacić bez konieczności zaciągnięcia kredytu.W takiej sytuacji jedną z możliwości jest wystąpienie do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę.

 

Jak to zrobić?

Wniosek taki należy jednak odpowiednio uzasadnić gdyż rozwiązanie to stosuje się wyjątkowo ? w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Dotyczy to przykładowo osób, których problemy finansowe wynikają z nadzwyczajnego, losowego zdarzenia np. klęska nieurodzaju, a zapłata podatku zagrażałaby egzystencji samego zobowiązanego jak i jego rodziny.

Decyzja o umorzeniu może obejmować zarówno całe jak i część zadłużenia. Umorzeniu mogą ulec także same odsetki za zwłokę (proporcjonalnie do umorzonego zadłużenia głównego).

Jeżeli wniosek o umorzenie zobowiązań zostanie przez Urząd Skarbowy oddalony podatek wraz z odsetkami należy zapłacić. Jeżeli jednak decyzja odmowna została nam doręczona po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Urząd nie ma prawa naliczać nam odsetek za okres od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia decyzji – włącznie z tym dniem.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.