adwokat prawo spadkowe toruń -Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Czym jest zachowek i jak go dochodzić?
Listopad 25, 2013
odpowiedzialność karna po alkoholu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - prawnik Toruń
Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości oraz ich wpływ na odpowiedzialność karną uczestników ruchu drogowego
Listopad 28, 2013
Zrzeczenie się dziedziczenia obok przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenia spadku jest jednym ze sposobów na uniknięcie długów spadkowych. W przeciwieństwie do dwóch ostatnich powinno jednak nastąpić za życia spadkodawcy.Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobierca ustawowy może w drodze umowy z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia.

 

W jakiej formie może nastąpić zrzeczenie się dziedziczenia?

Umowa taka powinna być zawarta w drodze aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Co istotne jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej zrzeczenie obejmuje także zstępnych (dzieci, wnuki) zrzekającego. Oznacza to, iż zarówno on jak i jego zstępni, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Zrzeczenie dziedziczenia można jednak uchylić, następuje to w drodze zawarcia kolejnej umowy pomiędzy zrzekającym, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Także taka umowa powinna zachować formę aktu notarialnego.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Ograniczenie możliwości zrzeczenia się dziedziczenia wyłącznie do dziedziczenia z ustawy oraz faktu, iż zrzekający jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku skutkuje tym, iż spadkobierca ustawowy, który zawarł umowę zrzeczenia w żadnym wypadku nie nabywa prawa do zachowku.

Koszt zawarcia umowy o zrzeczenie dziedziczenia wynosi 200 zł powiększone o 23% stawkę podatku VAT. Kwotę tą należy nadto powiększyć o koszt wypisów wynoszących obecnie ok. 8 zł za stronę.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.