dziadkowie alimenty - Kiedy można żądać alimentów od dziadków dziecka - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Adwokat Toruń
Kiedy można żądać alimentów od dziadków dziecka?
Listopad 20, 2013
Prawo spadkowe adwokat Toruń - Podstawowe zasady podziału majątku spadkowego - Ius Cogens Toruń
Podstawowe zasady podziału majątku spadkowego
Listopad 22, 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe w różnych formach. Do najbardziej powszechnych należą indywidualna działalność gospodarcza rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, spółki cywilne oraz różne rodzaje spółek handlowych: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Osoba, która zamierza podjąć działalność gospodarczą winna w pierwszej kolejności dokonać analizy jakie rozwiązania prawne będą dla niej najbardziej korzystne – pod względem prawnym, podatkowym i funkcjonalnym.

Przedstawione przez mnie formy prowadzenia działalności różnią się między sobą w wielu aspektach. Z punktu widzenia przedsiębiorcy pierwszorzędne znaczenie mają przede wszystkim kwestie: organizacyjnekosztów prowadzenia działalności, opodatkowania oraz ochrony majątku przedsiębiorcy przed wierzycielami.

Formę prowadzenia działalności gospodarczej należy dostosować do jej rozmiarów. Najlepiej w celu wyboru optymalnego rozwiązania prawnego i podatkowego zasięgnąć w porady prawnika i księgowego.

Przy niewielkim wkładzie finansowym i działaniu na małą skalę dobrym wyborem na początek może okazać się zarejestrowanie działalności w CEiDG, a po rozwinięciu działalności przekształcenie w jedną z bardziej rozbudowanych form.

Dzięki rejestracji w CEiDG moża rozpocząć działanie także wespół z inną osobą lub osobami w formie spółki cywilnej.

Największą zaletą obu powyższych rozwiązań są niskie koszty działalności. Z drugiej strony jednak prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest obarczone bardzo dużym ryzykiem w postaci odpowiedzialności przedsiębiorcy całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością. W obu przypadkach nie ma rozróżnienia na majątek prywatny i firmowy. W razie problemów z wypłacalnością przedsiębiorcy, jego wierzyciele mają możliwość prowadzenia egzekucji z jego majątku prywatnego takiego jak dom czy samochód.

Nieco lepszą ochronę zapewniają spółki osobowe, takie jak spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Przy czym, dla założenia jednej z tych spółek istnieje konieczność rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wymienione spółki posiadają tzw. ułomną osobowość prawną. Oznacza to, że mogą posiadać własny majątek, a odpowiedzialność ich wspólników jest co prawda solidarna ze spółką ale ma również charakter subsydiarny. Wierzyciele spółki mogą sięgnąć do majątku wspólników dopiero w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Dla wykonywania wolnego zawodu (np. lekarza) warto polecić działalność prowadzoną w formie spółki partnerskiej. Dzięki tej formie każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność jedynie za swoje własne działania. Nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za błędy albo zaniechania innego wspólnika.

W sytuacji, gdy jeden ze wspólników posiada duży kapitał, zaś pozostali mają dużą wiedzę albo doświadczenie w określonej dziedzinie, dobrym rozwiązaniem wydaje się spółka komandytowa. Dzięki działaniu w tej formie, osoba dysponująca kapitałem (komandytariusz) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak wspólnicy spółki jawnej.

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dużych rozmiarów warto natomiast zastanowić się nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną albo spółką komandytową z komplementariuszem w postaci spółki z o.o.

Zaletą pierwszych dwóch spółek jest fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów.

Możliwości jest naprawdę wiele, ale nie każda jest opłacalna na początku naszej działalności.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.