Zalety i wady postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Zalety i wady postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Czerwiec 23, 2014
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzi - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie
Lipiec 22, 2014
Pokaż wszystkie

Jakie roszczenia przysługują w przypadku, gdy biuro podróży odwoła wycieczkę lub obniży standard wyjazdu wakacyjnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Wielkimi krokami zbliża się sezon urlopowy, oprócz niezapomnianych wrażeń rodzi to ryzyko częstych problemów z biurami podróży, wobec których nie jesteś bezbronny, musisz tylko znać swoje prawa. Organizator wyjazdu nie może dowolnie dyktować ci swoich warunków, a ty – w razie niedotrzymania wszystkich warunków umowy – możesz złożyć reklamację i żądać odszkodowania.

Podwyższenie ceny wycieczki przez biuro podróży

Podwyższenie ceny wykupionej wycieczki może nastąpić tylko w sytuacjach przewidzianych umową (np. podwyższenie kosztów transportu, opłat lotniskowych, zmiany kursu walut itd.) Pamiętaj, że takiej podwyżce musi towarzyszyć wykazanie przez organizatora wpływu tych okoliczności na zmianę ceny. Dodatkowo cena ustalona w umowie nie może być podniesiona później niż na 20 dni przed planowaną datą wyjazdu.

Gdy biuro podróży zmienia cenę w innych sytuacjach masz prawo wypowiedzieć umowę żądając zwrotu pieniędzy (zmiana ceny upoważnia wypowiedzenie umowy). Możesz także wpłacić brakującą kwotę z zastrzeżeniem jej zwrotu, żądając jej po powrocie z wycieczki.

Gdy standard hotelu jest gorszy

Jeśli zauważysz, że mimo umowy zostałeś zakwaterowany w hotelu o niższym standardzie, po pierwsze możesz zażądać by przeniesiono Cię do hotelu o poziomie odpowiadającym ofercie przedstawionej przez biuro podróży. W przeciwnym razie masz prawo do żądania obniżenia ceny wycieczki (zarówno na miejscu, jak i po powrocie do kraju). Zgłaszając reklamację pamiętaj o dokładnym określeniu kwoty odszkodowania, czyli sumy odpowiadającej różnicy pomiędzy standardem pierwotnie oferowanym, a tym z którego biuro podróży faktycznie się wywiązało.

Biuro podróży ma obowiązek odpowiedzieć na twoją reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie, to znaczy, że uznaje reklamację. Gdy nie chce uwzględnić reklamacji, musi na piśmie szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy.

Jak dochodzić odszkodowania za nieudaną wycieczkę?

Często zdarza się, że mimo zwrócenia przez biuro podróży ceny za odwołaną wycieczkę poniosłeś dodatkowe szkody (np. wykupiłeś wycieczkę tzw. first minute po atrakcyjnej cenie, a teraz nie możesz znaleźć podobnej oferty w tej samej cenie i musisz zapłacić więcej). W takiej sytuacji można domagać się od biura różnicy w cenie. Dodatkowo możesz żądać nie tylko odszkodowania za szkody moralne, ale również zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe związane ze zmarnowanym urlopem.

Jak uzyskać pomoc?

Gdy biuro podróży nie chce uznać twojej reklamacji, warto zwrócić się do adwokata, który w Twoim imieniu wezwie organizatora wycieczki do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z przyczyn, z które odpowiedzialność ponosi biuro podróży.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.