odszkodowanie OC odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Od kiedy można domagać się odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku?
Październik 16, 2013
Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń
Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku?
Październik 28, 2013
Pokaż wszystkie
testament własnoręczny Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

testament własnoręczny Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Sporządzenie testamentu nie jest trudne. Wystarczy chwila czasu, długopis i kartka papieru. Nie trzeba nawet fatygować się do notariusza. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach sporządzania testamentu odręcznego (zwanego również holograficznym), które wynikają z przepisów prawa spadkowego. W poniższym wpisie zostały przedstawione w skrócie warunki jakie należy spełnić.

Po pierwsze, testament musi zostać spisany pismem ręcznym, osobiście i bezpośrednio przez spadkodawcę.

Oznacza to, że nieważne będą testamenty napisane na maszynie do pisania albo komputerze i wydrukowane, pod którymi widnieje jedynie podpis spadkodawcy. Podobnie nieważny będzie testament podyktowany przez spadkodawcę osobie bliskiej (np. wnukowi), który ta ostatnia osoba spisze pismem odręcznym i da do podpisu spadkodawcy.

Wymóg spisania testamentu pismem odręcznym jest podyktowany względami praktyki, ponieważ często zdarza się, że w postępowaniu spadkowym pojawiają się wątpliwości kto jest jego autorem. W sytuacji gdy treśc testamentu została utrwalona pismem odręcznym możliwe jest porównanie kroju pisma i innych jego cech z dokumentami podpisanymi przez spadkodawcę za życia, zapiskami i notatkami, co pozwala biegłym stwierdzić czy rzeczywiście dana osoba taki testament sporządziła.

Po drugie, pod treścią testamentu musi znajdować się własnoręczny podpis spadkodawcy. Powinno to być pełne imię i nazwisko, co pozwala uniknąć wielu problemów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku. Są oczywiście pewne wyjątki, ale mogą spowodować, że postępowanie w tym przedmiocie będzie trudne i długotrwałe.

Trzecim, istotnym elementem, jest opatrzenie testamentu datą co pozwala ustalić kiedy ten testament został sporządzony, a w wypadkach kiedy spadkodawca pozostawił po sobie kilka testamentów również stwierdzić który z nich był ostatni i które postanowienia zostały uchylone w kolejnych testamentach a które pozostają w mocy zgodnie z wolą spadkodawcy.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.