Adwokat Toruń - Umowa najmu a okres wypowiedzenia - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Nieznajomość prawa szkodzi – czyli o pewnej pułapce powszechnie występującej w umowach najmu
Listopad 13, 2013
posiadanie narkotyków adwokat Toruń Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Listopad 15, 2013

Zarówno na osiedlach domów jednorodzinnych, jak i wśród mieszkańców budynków wielomieszkaniowych pojawiają się koneserzy głośnej muzyki, zapaleni gitarzyści, perkusiści, miłośnicy popisów wokalnych albo entuzjaści prac remontowo-budowlanych wykonywanych w różnych dziwnych porach dnia i nocy. Z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz taki kłopot z sąsiadem może wydawać się zabawny, ale kto znalazł się w takiej sytuacji ten z pewnością nie ma powodów do śmiechu. W poniższym wpisie zajmę się możliwościami dochodzenia roszczeń związanych z nadmiernym hałasem emitowanym przez sąsiadów-pasjonatów.

Ochrony w takich sprawach możemy poszukiwać zarówno na gruncie prawa wykroczeń, jak i prawa cywilnego.

Pierwsza możliwość wynika z treści art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Jeżeli hałas emitowany przez sąsiadów, w naszej opinii przekracza dopuszczalną miarę, nie istnieją jakieś wyjątkowe okoliczności np. imieniny, urodziny sąsiadów lub inne uroczystości rodzinne, a sąsiedzi nie reagują na nasze upomnienia to wyjściem z sytuacji może być wezwanie Policji. Jest ona zobowiązana do podjęcia interwencji i jeśli ziszczą się przesłanki określone w art. 51 § 1 kw do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo skierowania wniosku o ukaranie sąsiadów do Sądu.

Drugim rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają nam na wystąpienie do Sądu z powództwem o zakazanie sąsiadom określonego zachowania. Powództwo to zasadza się na przepisach z art. 144 oraz 222 § 2 kc.

Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, iż:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych

Drugi, statuuje roszczenie osoby, której prawa zostały naruszone przez inne osoby:

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

Obydwa cytowane przepisy niewątpliwie odnoszą się do sytuacji, w których sąsiad emituje ze swojego domu lub mieszkania hałas niewątpliwie przekraczający przeciętną miarę. Hałas został zakwalifikowany przez prawo do kategorii tzw. immisji niematerialnych. Immisje są w prostym rozumieniu pewnym niepożądanym sposobem oddziaływania na naszą nieruchomość przez sąsiadów. W wielu przypadkach znacznie utrudniają one życie właścicielom nieruchomości i wywołują u nich fizyczny lub psychiczny dyskomfort.

Decydując się na wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym, należy pamiętać, że to powód czyli inicjator procesu musi udowodnić, że jego prawo własności zostało naruszone. Z tego względu pożądane byłoby gromadzenie materiału dowodowego w postaci nagrań audio-wideo wskazujących na nadmierny hałas oraz informacji o ewentualnych interwencjach Policji.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.