rozwód kancelaria Toruń - rozwód z orzekaniem o winie - adwokat, prawnik Ius Cogens Toruń
Kiedy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie?
Listopad 19, 2013
Formy działalności gospodarczej - którą wybrać - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?
Listopad 21, 2013

Uzyskanie alimentów na dzieci od byłej żony lub męża wcale nie musi oznaczać końca problemów finansowych związanych z koniecznością zapewnienia pociechom godziwych warunków życia. Może się okazać, że rodzic zobowiązany wyrokiem sądu do świadczeń alimentacyjnych nie pracuje i nie ma żadnego źródła utrzymania, albo wyjechał za granicę i urwał się z nim kontakt. Ponadto, egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego może okazać się bezskuteczna, a alimenty wypłacane przez fundusz alimentacyjny nie zawsze muszą odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom małoletnich.

W takich sytuacjach istnieje możliwość, aby do uiszczania alimentów zobowiązać dziadków.

Możliwość wystąpienia z pozwem o alimenty przeciwko dziadkom pojawia się w sytuacji, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Przed skierowaniem pozwu o alimenty przeciwko dziadkom należy rozważyć, czy zaistniały warunki określone w art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jest interpretowany w ten sposób:

Obowiązek utrzymania i wychowania dzieci ciąży przede wszystkim na jego rodzicach. Oznacza to jeśli jedno z rodziców nie żyje, obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka spoczywa w zasadzie na drugim z rodziców. Dopiero gdy zostanie ustalone, że pozostały przy życiu rodzic nie jest w stanie w całości lub części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka i z tego powodu dziecko mogłoby znaleźć się w niedostatku – w grę wchodzi subsydiarny obowiązek dalszych krewnych.

Pogląd ten został wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1966 r., sygn. akt: III CR 89/66, LEX nr 5992 i jest aktualny po dzień dzisiejszy.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.