Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń -porady prawne toruń adwokat
Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość
Grudzień 18, 2013
Opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego z przyczyn pogodowych a kary umowne - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat Toruń
Opóźnienie ze względu na warunki pogodowe a kary umowne
Styczeń 9, 2014

Zasadniczo udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W związku z powyższym po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej podział majątku następuje prawie zawsze na dwie równe części wynoszące 50% majątku wspólnego. Oczywiście, tak jak od wszystkich zasad, także tutaj istnieje pewien wyjątek. Mianowicie, z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków Sąd może jednak ustalić, iż majątek zostanie podzielony w innych proporcjach.

Zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z małżonków może żądać by przy ustaleniu ich udziałów w majątku wspólnym uwzględniono stopień przyczynienia się każdego do jego powstania oraz nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ważnych powodów, o których mowa powyżej zalicza się przykładowo separację małżonków czy uporczywe i rażące nieprzyczynienie jednego z nich do powstania majątku. Przyjmuje się także, że w sytuacjach wyjątkowych ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może polegać na całkowitym pozbawieniu jednego z małżonków udziału w tym majątku.Były mąż chce podzielić wspólny majątek w nierównych częściach tak by nasze mieszkanie stało się jego własnością. W trakcie małżeństwa on pracował, ja zajmowałam się wychowywaniem dzieci, które nadal nie są pełnoletnie. Obecnie mieszkanie zajmuję ja wspólnie z dziećmi. Boje się, że Sąd uzna jego żądania, a my stracimy dach nad głową.

Z opisanej sytuacji wynika, iż małżonkowie nie zawierali żadnej małżeńskiej umowy majątkowej, zaś majątek został nabyty z wynagrodzenia za pracę jednego z nich. Pobrane wynagrodzenie za pracę tworzy majątek wspólny. Oznacza to, że cały zakupiony po ślubie majątek należy do obojga małżonków, bez względu na to, kto faktycznie dokonał zakupu.

W toku postępowania sąd rozstrzygnie o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym biorąc jednak pod uwagę nie tylko pracę zarobkową męża, ale również równoważną jej osobistą pracę żony, polegającą na opiece nad domem i dziećmi.

Dodatkowym argumentem za przyznaniem mieszkania Czytelniczce będzie fakt, iż zamieszkują z nią wspólne dzieci, których dobro powinno być przez Sąd także uwzględnione.

W opisanej sytuacji nie sposób zatem dostrzec przesłanek przemawiających za nierównym podziałem majątku i przyznaniem mieszkania na wyłączną własność byłego męża. Mieszkanie może zatem zostać przyznane czytelniczce, co jednak nie zwolni jej z obowiązku spłacenia byłego męża z należnego mu udziału w majątku wspólnym.

Powyższy artykuł stanowi nieco zmodyfikowaną wersję mojego artykułu zamieszczonego w jednym z wydań toruńskich „Nowości”

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.