Rękojmia za wady nieruchomości Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Kwiecień 24, 2014
rozwód z cudzoziemcem Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem?
Maj 9, 2014

W życiu pojawiają się różne sytuacje. Zdarza się, że pewna drobna decyzja stanie się przyczyną całej lawiny niezbyt fortunnych okoliczności. Otóż, zdarzają się sytuacje w których właściciel auta postanowi użyczyć pojazdu innej osobie w drodze grzecznościowej przysługi. Wdzięczny kolega nie zawsze jest dobrym kierowcą, czasami też ma przysłowiową ciężką nogę i lubuje się w śrubowaniu rekordów prędkości.

Niesprzyjający układ zdarzeń może w takim przypadku spowodować, że dojdzie do wypadku, w którym ucierpi auto, sam sprawca, a czasami również pasażerowie i osoby trzecie. Przy poważnych kolizjach drogowych może się okazać, że rozmiar szkody jest znaczny a co za tym idzie taka sama będzie odpowiedzialność finansowa. Z tego względu powstaje pytanie – kto tę odpowiedzialność poniesie? Właściciel auta, jego kolega, który korzystał z samochodu, czy może zakład ubezpieczeń? Z jednej strony wydaje się, że winny jest właściciel, bo pożyczył swój samochód nieodpowiedzialnej osobie. Z drugiej, wydaje się, że nie powinno się go obarczać odpowiedzialnością za błędy innych.  Pojawia się też inna kwestia – a mianowicie – czy inna niż właściciel osoba korzystająca z auta także jest objęta ochroną z umowy ubezpieczenia OC. Problem wydaje się złożony, ale odpowiedź na te pytania jest bardzo prosta.

Z punktu widzenia prawa, w wypadku gdy dana osoba spowoduje kolizję pożyczonym pojazdem to jego właściciel nie będzie odpowiedzialny za powstałą w ten sposób szkodę.

Z kolei kierujący pojazdem będzie odpowiadał na zasadzie winy lub ryzyka w zależności od sytuacji.

Osoba poszkodowana będzie mogła również wystąpić do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z przepisów normujących obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika, że ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywila nie tylko posiadacza ale i kierującego pojazdem mechanicznym. Zakład ubezpieczeń jest z mocy umowy odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez te osoby innym podmiotom. Mogą to być uczestnicy ruchu np. inni kierujący i ich pojazdy, rowerzyści, piesi, ale przykładowo również właściciele posesji znajdujących się przy drodze w które uderzył rozpędzony samochód.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały czas na jaki została zawarta umowa i obejmuje wszystkie podmioty korzystające z pojazdu mechanicznego – również osoby które korzystają z pojazdu grzecznościowo, wypożyczyły go lub nawet ukradły.

Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność każdego, kto prowadzi pojazd mechaniczny, bez względu na to, czy do kierowania został upoważniony przez jego właściciela czy też nie. Nawet wtedy, gdy dana osoba nie ma wymaganych uprawnień np. prawa jazdy.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.