Wydatki na pełnomocnika w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Wydatki na pełnomocnika w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy
Wrzesień 30, 2013
Co to jest zapis windykacyjny i do czego służy - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Co to jest zapis windykacyjny i do czego służy?
Październik 8, 2013
Pokaż wszystkie
Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Postępowanie odwoławcze od decyzji wymierzającej opłatę planistyczną nie zawsze prowadzi do uchylenia decyzji lub redukcji wysokości opłaty. Bardzo często, strona w dłuższej perspektywie jest obowiązana uiścić całą lub znaczną część nałożonej opłaty. Bywa to dotkliwe, gdy mamy do czynienia z opłatą w znacznej wysokości. Warto zatem podjąć próby uzyskania ulgi w nałożonej opłacie.

Wspomnianej ulgi udziela się na wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. Sporządzając wniosek, należy pamiętać, że do opłat planistycznych nie stosuje się bezpośrednio przepisów Ordynacji podatkowej, lecz art. 64 ustawy o finansach publicznych. Wskazany artykuł pozwala ubiegać się o odroczenie płatności opłaty planistycznej, rozłożenie jej raty lub umorzenie należności w całości lub w części.

W sprawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zaś ewentualnej ulgi udziela się w drodze decyzji administracyjnej. O ulgę mogą się starać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że udzielenie im ulgi nie możne naruszać przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej. Powyższe zasady udzielania ulg dotyczą wszystkich środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.