Prawo spadkowe adwokat Toruń - Podstawowe zasady podziału majątku spadkowego - Ius Cogens Toruń
Podstawowe zasady podziału majątku spadkowego
Listopad 22, 2013
prawo spadkowe adwokat Toruń -Jak odrzucić spadek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jak odrzucić spadek?
Listopad 24, 2013

Jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie i mieszkają oddzielnie, albo żyją w faktycznej separacji to jedno z nich z reguły ma utrudniony kontakt z małoletnim. W przypadku wzajemnej niechęci dawnych partnerów sytuacja może się jeszcze zaognić. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może utrudniać drugiemu z rodziców utrzymywanie relacji i osobistej styczności z dzieckiem. Takim sytuacjom mają zapobiec rozwiązania zawarte w art. 113 i następnych kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiające prawo każdego z rodziców do kontaktów z dzieckiem.

Wprost z przepisów wynika, że każdy z rodziców ma nie tylko prawo ale również obowiązek kontaktowania się z dzieckiem. Jest to niezbędne dla harmonijnego rozwoju małoletniego.

Kontakty z dzieckiem obejmują nie tylko osobistą styczność ale również wszelkie przejawy porozumiewania się na odległość. Art. 113 § 2 krio stanowi, iż:

kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej

Kontakty z dzieckiem mogą zostać ograniczone lub zniesione tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko przez sąd rodzinny. Na kwestie związane z kontaktami z dzieckiem nie mają wpływu zagadnienia związane z władzą rodzicielską. Co do zasady, nawet osoba całkowicie pozbawiona prerogatyw związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej ma prawo widywać własne dziecko.

Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w postępowaniu nieprocesowym albo w ramach sprawy rozwodowej.

Obecnie ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem jest jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego. Najlepiej, gdy rodzice sami dojdą w tym przedmiocie do porozumienia i nie będzie konieczna interwencja sądu. Pożądane jest, aby każdy z małżonków w trakcie sprawy rozwodowej przedstawił własną propozycję dotyczącą uregulowania tej kwestii. Jeśli rodzice nie będą w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, to za ich zgodą w osiągnięciu konsensusu może pomóc mediator. W ostateczności Sąd przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy może samodzielnie ustalić sprawy związane z kontaktami z dzieckiem.

Najważniejszą przesłanką przy orzekaniu o kontaktach jest dobro dziecka. Sądy stawiają je na pierwszym miejscu.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.