Czym jest kara umowna?
Październik 13, 2014
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody
Październik 20, 2014
Pokaż wszystkie
Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której pacjenci stają się ofiarami rozmaitych błędów lekarskich. Pokrzywdzeni mogą doznać w ten sposób uszczerbku zarówno w sferze fizycznej jak i psychiki. Większość osób poszkodowanych w ten sposób nie wie od czego zacząć dochodzenie swoich roszczeń w takiej sprawie. Stąd pomysł na publikację niniejszego wpisu.

Od czego zacząć?

Co do zasady, aby wygrać sprawę o odszkodowanie należy wykazać trzy elementy winę danego podmiotu np. lekarza, powstałą szkodę czyli np. uszczerbek na zdrowiu, konieczność dodatkowego długotrwałego leczenia i związek przyczynowo-skutkowy między nimi.

W pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować czy ewentualne powikłania, zakażenie szpitalne czy uszczerbek na zdrowiu rzeczywiście powstał w związku z działaniem lekarza lub personelu pomocniczego placówki medycznej. Na szczęście w takich sprawach nie zawsze trzeba wykazywać wystąpienie winy ponad wszelką wątpliwość. Wystarczy wykazanie że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż szkoda wystąpiła na skutek wadliwego działania danej osoby.

Dokumentacja medyczna

Bardzo istotna jest tutaj dokumentacja medyczna – karty informacyjne leczenia szpitalnego i inne tego typu dokumenty. Znajdziemy w nich informacje o przebiegu leczenia, wykonanych zabiegach czy podanych lekarstwach. Z tego względu powinniśmy poprosić o kopie tych dokumentów. Co najważniejsze – szpital czy inna placówka medyczna nie może nam odmówić wydania tej dokumentacji. Dzięki dokumentom dowiemy się również jakie osoby uczestniczyły w procesie leczenia – zazwyczaj w dokumentacji znajdują się pieczątki i podpisy innych osób, które poza lekarzem prowadzącym również uczestniczyły w procesie leczenia – takich jak inni lekarze i pielęgniarki. Takie osoby mogą okazać się cennymi świadkami w ewentualnym procesie sądowym.

Konsultacja z innym lekarzem

Z tego względu należy upewnić się czy w danym przypadku mamy do czynienia ze zwykłymi powikłaniami, które zawsze mogą się pojawić niezależnie od staranności personelu medycznego czy też w trakcie leczenia wystąpiły jakieś nieprawidłowości lub zaniedbania. W większości przypadków pacjenci nie mają wystarczającej wiedzy medycznej dotyczącej danego zagadnienia dlatego warto poprosić innego lekarza o konsultację odnośnie zastosowanego sposobu leczenia. Jeśli okaże się, że w szpitalu nie podano pacjentowi niezbędnych leków albo w inny sposób naruszono przyjęte procedury postępowania to należy ustalić na ile istotne były te uchybienia i czy rzeczywiście wpłynęły na możliwość wystąpienia uszczerbku na zdrowiu po stronie pacjenta.

Po trzecie, należy przez cały czas pamiętać o gromadzeniu dodatkowej dokumentacji medycznej, ponieważ stan pacjenta z reguły wraz z upływem czasu się zmienia. Kolejne wizyty lekarskie mogą przynieść nowe informacje istotne dla sprawy.

Poza tym, dla udowodnienia szkody materialnej np. kosztów leczenia niezbędne jest wykazanie jej wysokości  i do tego właśnie nieodzowne są faktury lub rachunki za leczenie, koszty dojazdów na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, zakup opatrunków, lekarstw itp.

W przypadku, gdy obok odszkodowania dochodzone jest również zadośćuczynienie warto gromadzić również dane wskazujące w jaki sposób zmieniło się życie pacjenta wskutek ewentualnego błędu medycznego, ile czasu był na zwolnieniu lekarskim, czy utracił w związku z tym pracę lub możliwość jej wykonywania, ile trwało leczenie, czy pacjent musiał zmagać się z bólem, jakie miał dolegliwości, czy musiał w związku z leczeniem zrezygnować z jakichś aktywności np. wyczynowego uprawiania sportu itp.

Profesjonalna pomoc prawna

Sprawy dotyczące błędów medycznych są bardzo skomplikowane. Samo napisanie pozwu i zgromadzenie wszystkich istotnych dowodów może okazać się bardzo trudne, dlatego warto poszukać profesjonalnego wsparcia przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.