adwokat rozwodowy Toruń - Praktyczne różnice między rozwodem a separacją - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Praktyczne różnice między rozwodem a separacją
Grudzień 3, 2013
adwokat rozwód toruń -Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia po małżonku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia po małżonku
Grudzień 17, 2013

Zasadniczo z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa małżeńska, zaś majątek wspólny małżonków rozpada się na części ułamkowe. W skład tego majątku wchodzą nie tylko aktywa czyli składniki posiadające wartość dodatnią np. dom, samochód ale również pasywa czyli długi np. z tytułu kredytu hipotecznego, pożyczek itp. Artykuł omawia wpływ rozwodu na odpowiedzialność majątkową małżonków.

Skutki rozwodu dla majątku wspólnego

Orzeczenie rozwodu prowadzi do ustania ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Majątek objęty wspólnością małżeńską staje się współwłasnością, której zniesienia możne żądać każdy z małżonków w toku postępowania o podział majątku.

Skutki rozwodu dla zobowiązań wspólnych małżonków

W wypadku gdy małżonkowie jeszcze w trakcie małżeństwa wspólnie zaciągnęli zobowiązania, zawierając przykładowo umowę kredytu hipotecznego, jego rozwiązanie przez rozwód pozostaje bez znaczenia dla ich odpowiedzialności majątkowej. Każdy z małżonków nadal pozostaje dłużnikiem, zaś wierzyciel ma prawo zaspokojenia zarówno z majątku osobistego byłego męża jak i byłej żony.

Rozwód a długi jednego z małżonków

W sytuacji jednak gdy w trakcie małżeństwa zobowiązanie zostało zaciągnięte tylko przez jednego z małżonków – dłużnikiem (zarówno przed jak i po rozwodzie) pozostaje wyłącznie ten małżonek. Nie ma przy tym znaczenia, czy zobowiązanie to zostało zaciągnięte za zgodą, czy bez zgody drugiego z małżonków. Skutkiem tego wierzyciele mogą dochodzić swych roszczeń jedynie z majątku tego z małżonków, który zawarł z nimi umowę. Nie ma natomiast podstaw by żądać zaspokojenia z majątku byłego małżonka, który nie jest jego dłużnikiem.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.