adwokat rozwód toruń -Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia po małżonku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Skutki rozwodu i separacji dla dziedziczenia po małżonku
Grudzień 17, 2013
rozwód adwokat toruń: kiedy podział wspólnego majątku małżonków może być nierówny - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Kiedy podział wspólnego majątku małżonków może być nierówny?
Styczeń 7, 2014
Pokaż wszystkie
Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń -porady prawne toruń adwokat

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń -porady prawne toruń adwokat

Okres przedświąteczny charakteryzuje się dużym natężeniem transakcji handlowych. Sprzedawcy nakłaniają abyśmy kupili jak najwięcej, czas wyświetlania reklam w telewizji jest jakby dłuższy, a my niekiedy czujemy się niemal w obowiązku aby wydać na prezenty pokaźną sumę. Podczas świątecznej gorączki coraz więcej transakcji odbywa się przez telefon lub internet zamiast w tradycyjnych sklepach.

Na koniec roku czas trochę przyspiesza i wszystkim go brakuje, bo zawsze jest jeszcze coś do zrobienia albo do …kupienia. W takich okolicznościach nie zawsze nasze decyzje są rozsądne. Czas do namysłu dany nam przez telemarketera może okazać się zbyt krótki. Jeżeli kupiliśmy coś przez internet lub zamówiliśmy jakąś usługę przez telefon to zasadniczo przepisy ustawy o niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dają nam podstawę do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Wskazane rozwiązanie prawne jest swoistym wentylem bezpieczeństwa, który pozwala nam na zwrot nieprzemyślanych zakupów, rezygnację z niechcianych usług albo takich które nie spełniają naszych oczekiwań. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie jest jednak bezwarunkowe i tylko w pewnych okolicznościach można z niego skorzystać.

Umowa musi zostać zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą

Po pierwsze, umowa musi zostać zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Konsumentami jesteśmy wtedy, gdy kupujemy albo zamawiamy jaką usługę w celu niezwiązanym z naszą działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli dokonujemy transakcji „na firmę” to przepisy wymienionej ustawy nie będą miały zastosowania.

Umowa musi zostać zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Po drugie, umowa musi zostać zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy do naszego domu albo w inne miejsce przychodzi przedstawiciel handlowy i oferuje nam pewne produktu lub usługi a my decydujemy się zawrzeć z nim umowę.

Jeśli natomiast chodzi o środki porozumiewania się na odległość to warto odwołać się do słów ustawodawcy, który definiuje je jako umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Po trzecie, niezależnie od tego w jaki z przywołanych sposobów zawarliśmy umowę, musimy pamiętać, że zasadniczo mamy 10 dni na odstąpienie od niej. W najbliższym czasie prawdopodobnie termin ten zostanie jeszcze wydłużony w związku z planowanymi nowelizacjami przepisów. Dla skutecznego odstąpienia od umowy niezbędne jest przesłanie usługodawcy lub sprzedawcy oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym. Należy również podkreślić, że usługodawca lub sprzedawca będący drugą stroną takiej umowy jest obowiązany poinformować nas na piśmie o przysługującym nas prawie odstąpienia. W przeciwnym przypadku bieg terminu nie rozpoczyna się, zaś konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Prawo odstąpienia nie obejmuje pewnych typów umów

Po czwarte, nie można pominąć, że obecnie wskazane wyżej prawo odstąpienia w zasadzie nie obejmuje umów dotyczących1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu odstąpienia,2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,6) dostarczania prasy,7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.