rozwód adwokat toruń: kiedy podział wspólnego majątku małżonków może być nierówny - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Kiedy podział wspólnego majątku małżonków może być nierówny?
Styczeń 7, 2014
Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń
Posiadacz samoistny także powinien uregulować podatek od nieruchomości
Styczeń 14, 2014

W naszym kraju istnieje wiele rzeczy całkowicie nieprzewidywalnych. Jedną z nich jest pogoda, która wbrew prognozom i opiniom ekspertów ciągle płata nam różne figle. Przykładowo, gdybyśmy w czerwcu zeszłego roku zastanawiali się nad pogodą w zimę to z całym przekonaniem powiedzielibyśmy, że spadnie śnieg. Tymczasem mamy już styczeń a śniegu jak nie ma tak nie ma. Nie ma również jakichkolwiek zwiastunów że się pojawi. Może spadnie jutro, a może za tydzień. Trudno powiedzieć. Podobnie jak wskazać czy słupek rtęci na termometrze spadnie poniżej zera czy też będzie znajdował się znacznie powyżej.

Opóźnienie ze względu na warunki pogodowe a kary umowne

Moje dywagacje na temat pogody nie są całkowicie przypadkowe. Pogoda ma wpływ na wiele branż. Jedną z nich jest sektor budowlany. Bez wątpienia, pogoda dla przedsiębiorstw budowlanych ma pierwszorzędne znaczenie. Często to właśnie od zjawisk pogodowych zależy czy budowany obiekt zostanie ukończony w terminie. W umowach o roboty budowlane prawie zawsze zastrzegane są kary umowne na wypadek opóźnienia w wykonaniu obiektu lub oddaniu go do użytku. Bywa jednak, że wskazane kary nie mają uzasadnienia w przepisach.

W doktrynie i orzecznictwie sądów podkreśla się, że obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało wskutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

A contrario można stwierdzić, iż dłużnik może uwolnić się od zapłaty kary umownej na ogólnych zasadach, wykazując, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest przez niego zawinione. (Tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 334/13, LEX nr 1366054)

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy

Jeżeli do opóźnienia w realizacji inwestycji doszło z przyczyn pogodowych, a więc zewnętrznych i niezależnych od wykonawcy to może on starać się wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Ze specyfiki i technologii prac budowlanych wynika, że pewnych czynności nie wykonuje się w niesprzyjających warunkach pogodowych, ponieważ w dłuższej perspektywie mogłoby wpłynąć to ujemnie na trwałość i jakość wykonywanych obiektów.

Materiały budowlane mają to do siebie, że ich zastosowanie wymaga określonych warunków, w tym również atmosferycznych.

Niskie temperatury lub wysoka wilgotność powietrza stanowią niekiedy dość poważne przeszkody w wykonywaniu prac budowlanych. Użycie materiałów w takich niesprzyjających warunkach mogłoby spowodować, że efekt końcowy nie będzie zgodny z ustalonymi parametrami jakościowymi i ilościowymi a co za tym idzie wykonawcy można będzie zarzucić niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Celem umowy o roboty budowlane jest powstanie określonego obiektu. Jego trwałość z reguły ocenia się na lata, toteż przy jego wykonywaniu szybkość winna ustąpić dokładności.

Zainteresowanym tym tematem polecam lekturę uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt: II CSK 331/12.

Zainteresowanych problematyką kar umownych zapraszam do lektury innych wpisów na ten temat: Czym jest kara umowna?, Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody, Możliwość zastrzeżenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, Kary umowne za zwłokę lub opóźnienie.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.