Formy działalności gospodarczej - którą wybrać - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?
Listopad 21, 2013
kontakty z dzieckiem adwokat toruń - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Możliwość ustalenia kontaktów z dzieckiem
Listopad 23, 2013

Stwierdzenie nabycia spadku jest zwykle pierwszym z wielu etapów w długiej drodze do uregulowania spraw majątkowych po śmierci spadkodawcy. Zazwyczaj najdłuższy i najtrudniejszy z nich wyznacza postępowanie o podział majątku spadkowego, czyli tzw. dział spadku. Poniżej postaram się omówić możliwości, z których można skorzystać, aby dokonać podziału tego majątku.

 

Umowa o dział spadku

Dział spadku można jednak przeprowadzić szybko, bez konieczności wydania postanowienia sądowego, warunkiem jest jednak zgoda wszystkich spadkobierców co do sposobu dzielenia majątku. W takiej sytuacji najprościej sporządzić umowę o dział spadku. Umowę taką można zawrzeć w dowolnej formie, w sytuacji jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość konieczną jest forma aktu notarialnego.

Koszt zawarcia takiej umowy jest często niewspółmiernie niższy niż ogólna suma wszystkich kosztów sądowych, z którymi trzeba się będzie zmierzyć po zakończeniu postępowania sądowego. Podstawą określenia maksymalnej stawki notarialnej będzie tu wartość majątku podlegającego podziałowi.

 

Gdy nie ma zgody

W sytuacji gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu podziału majątku spadkowego niezbędnym będzie skierowanie sprawy do Sądu. Koszt złożenia wniosku jest relatywnie niewielki (500 zł, a w wypadku wniosku zawierającego zgodny projekt działu 300 zł), tym niemniej może on oznaczać dopiero początek ogólnej sumy kosztów, które w trakcie postępowania mogą narastać.

 

Sposoby podziału

Niezależnie od obranej drogi (umownej lub sądowej) sposoby podziału generalnie się pokrywają. Zarówno bowiem sąd, jak i same strony mogą:

– dokonać działu fizycznego składników majątku spadkowego, polegającego na rozdzieleniu ich między wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku,

– przyznać składniki majątku spadkowego jednemu bądź kilku spadkobiercom, wraz z obowiązkiem dokonania stosownej spłaty na rzecz pozostałych,

– sprzedać przedmioty spadkowe, a uzyskaną w ten sposób kwotę podzielić między spadkobierców w stosunku do przypadających im udziałów.

 

Dział uzupełniający

W sytuacji, gdy całość spadku wyczerpują przedmioty objęte małżeńską wspólnością majątkową, a które zostały niezgłoszone lub pominięte w dziale i nadal należą do wspólności mogą zostać podzielone w drodze orzeczenia sądu, w ramach podziału uzupełniającego, o co wnosić mogą spadkobiercy jednego z małżonków.

 

Termin

Należy w końcu pamiętać, iż z wnioskiem o dział spadku osoby uprawnione mogą wystąpić w każdym terminie. Upływ lat może jednak wiązać się z dodatkowym ryzykiem w postaci utraty części majątku spadkowego na przykład w wyniku zasiedzenia nieruchomości przez osobę trzecią.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.