naruszenie dóbr osobistych w prasie Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń Adwokat Toruń
Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych artykułem prasowym
Luty 13, 2014
Prawnik Toruń Adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
Możliwość nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
Luty 17, 2014
Pokaż wszystkie
Podstawy windykacji należności cz. I - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Podstawy windykacji należności cz. I - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Pieniądze są krwiobiegiem gospodarki wolnorynkowej. Trudno wyobrazić sobie, prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, bez należnych mu środków z tytułu prowadzonej działalności. W obrocie gospodarczym, zdarzają się jednak sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzymuje całej należności, lub jej części, za wykonaną usługę lub sprzedany towar.

Wiele osób twierdzi, że chciałoby uniknąć postępowania sądowego albo boi się z tej możliwości skorzystać, ale bywa że jest to jedyne wyjście z sytuacji, które pozwoli na odzyskanie należnych nam pieniędzy. W moim przekonaniu nie należy obawiać się postępowania sądowego przeciwko nieuczciwym kontrahentom, a wręcz przeciwnie to nie my lecz właśnie nieuczciwi kontrahenci powinni się takiego postępowania obawiać.

Brak uregulowania płatności może mieć różne przyczyny, np. takie jak powstanie zatoru płatniczego lub zawarcie umowy z nieuczciwym kontrahentem. Bez względu na to, zaistnienie powyższej sytuacji jest wysoce niepożądane. Przedsiębiorca bowiem, nie tylko nie otrzymuje zapłaty, co może wpłynąć na rentowność prowadzonego przedsięwzięcia oraz stabilność firmy, ale również musi uiścić podatek od zaksięgowanego zysku, którego w rzeczywistości nie otrzymał. Z tych też względów, konieczne staje się podjęcie przez wierzyciela środków, zmierzających do odzyskania wierzytelności. Pierwszym etapem, do osiągnięcia wskazanego celu, powinna być próba polubownego wyegzekwowania należności, np. wezwanie do zapłaty, odroczenie terminu lub rozłożenie spłaty należności na raty.

Jeżeli te działania nie przynoszą pożądanego efektu, niezbędne staje się wszczęcie postępowania sądowego. Ustawodawca przewidział różne tryby postępowania sądowego. Wybór odpowiedniego, uzależniony jest m.in. od stanu złożoności sprawy, wysokości oraz rodzaju należności. Ze względu na szybkość postępowania oraz stosunkowo niskie koszty sądowe, najczęściej wierzyciele decydują się na wybór postępowania nakazowego bądź upominawczego. Następnymi krokami są: zebranie dowodów, w tym istotnej dokumentacji, sporządzenie i opłacenie pozwu oraz skierowanie sprawy do właściwego sądu.

W toku działań przedsądowych można dokonać stosownego zabezpieczenia na majątku dłużnika. Takimi środkami zabezpieczającymi są: hipoteka na nieruchomości, zastaw na rzeczy ruchomej, przewłaszczenie na zabezpieczenie jak również poręczenie osoby trzeciej oraz weksel in blanco. W tym miejscu, należy podkreślić także, istnienie tzw. prekluzji dowodowej, czyli obowiązku wskazania wszystkich istotnych faktów, twierdzeń oraz powołania dowodów pod rygorem utraty możliwości zgłaszania oraz powoływania ich w dalszym toku postępowania.

Po wydaniu przez sąd oraz uprawomocnieniu się tytułu egzekucyjnego, należy wystąpić o nadanie mu klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. Dokument ten, stanowi natomiast podstawę do wystąpienia, do komornika sądowego, z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dalszy etap, odzyskiwania należności w toku egzekucji komorniczej, postaram się przybliżyć w kolejnym wpisie.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.