alimenty adwokat Toruń - rozwody adwokat - adwokat rozwodowy Toruń - Ius Cogens kancelaria
Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty
Grudzień 1, 2013
adwokat rozwodowy Toruń - Praktyczne różnice między rozwodem a separacją - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Praktyczne różnice między rozwodem a separacją
Grudzień 3, 2013

Wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, iż cały majątek, który zostanie zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa (poza drobnymi wyjątkami) zalicza się do majątku wspólnego. W wyniku rozwodu wspólność ta automatycznie ustaje, majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską nadal jest jednak własnością małżonków, zaś każdy z nich może się domagać dokonania jej podziału.

 

W jaki sposób podzielić majątek wspólny?

1. Podział umowny

Podział umowny jest najprostszym, a zarazem najmniej spornym sposobem dzielenia majątku dorobkowego. Małżonkowie sporządzają umowę, w której określają sposób podziału majątku. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa taka musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

2. Podział sądowy

W sytuacji gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia konieczną staje się droga sądowa. Sądowy podział majątku można przeprowadzić w Sądzie Okręgowym, gdy następuje w trakcie postępowania rozwodowego lub w Sądzie Rejonowym w ramach samodzielnego postępowania o podział majątku. W postępowaniu tym należy zapłacić wpis sądowy od całego majątku. Sprawy te należą do najdłuższych i najtrudniejszych dla stron, co wynika z wielu trudności w ustaleniu składu czy wyceny majątku. Zazwyczaj w sprawach tych powołuje się też jednego lub kilku biegłych.

Na czym polega podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego może polegać na:

– podziale fizycznym poszczególnych rzeczy, na przykład gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość gruntowa, z której można wydzielić dwie mniejsze,

– przyznaniu majątku jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka. Należy przy tym zauważyć, że dokonujący podziału mieszkania Sąd wpierwszej kolejności weźmie pod uwagę potrzeby wspólnych dzieci stron oraz tego  z małżonków, któremu przysługuje prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej,

– sprzedaży składników majątku wspólnego oraz podzieleniu uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy małżonków

Podział majątku wspólnego w nierównych częściach

Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednakże każdy z małżonków z ważnych powodów może domagać się, by ustalenie wysokości udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdego z nich do jego powstania. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, iż w sytuacji, w której mąż pracował zarobkowo zaś żona wychowywała dzieci i zajmowała się domem udziały małżonków w majątku wspólnym będą równe.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.