Kwiecień 24, 2014
Rękojmia za wady nieruchomości Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Do najważniejszych inwestycji w naszym życiu należy kupno domu lub mieszkania. Zdarza się, że angażujemy w to oszczędności całego życia albo podpisujemy z bankiem umowę o […]
Kwiecień 16, 2014

Powództwo przedwczesne a powaga rzeczy osądzonej (res iudicata)

W praktyce zdarzają się przypadki, w których Sąd z pewnych powodów oddala powództwo jako przedwczesne. Najczęściej dzieje się tak, gdy roszczenie powoda nie stało się jeszcze […]
Kwiecień 11, 2014
odstąpienie od umowy deweloperskiej Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Na gruncie przepisów ustawy deweloperskiej nabywca w kilku przypadkach ma możliwość odstąpienia od umowy. Należy o nich pamiętać, bowiem postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą tych przypadków […]
Marzec 10, 2014
zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych

W każdej umowie może znaleźć się zastrzeżenie, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego dłużnik będzie obowiązany do zapłaty określonej kary umownej. Zastrzeganie kar […]