Marzec 8, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Zastrzeganie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne

Artykuł 483 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w umowie może znaleźć się zastrzeżenie zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania […]
Marzec 5, 2014
umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek

Wiele osób zmaga się ostatnio ze sprawami o zachowek. Dzieje się tak zarówno w przypadku, gdy na podstawie testamentu odziedziczyli cały spadek albo jego znaczną część, […]
Marzec 1, 2014
ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym

W wielu przypadkach organy zarządzające drogami publicznymi wydają decyzje o przywróceniu do stanu poprzedniego zajętego pasa drogowego. Dla właścicieli obiektów, które w tym pasie się znalazły […]
Luty 24, 2014
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych

W obecnych czasach mamy do czynienia z wieloma inwestycjami budowlanymi. Jest to związane nie tylko z wykorzystywaniem przez Polskę funduszy płynących z Unii Europejskiej lecz również […]