Luty 9, 2014
ochrona dóbr osobistych osób prawnych adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Prawo chroni również dobra osobiste osób prawnych

W artykule 23 kodeksu cywilnego znajdujemy otwarty katalog dóbr osobistych odnoszący się do osób fizycznych. Wprost z treści tego przepisu wynika, iż dobra osobiste człowieka, jak […]
Luty 8, 2014
Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - adwokat Toruń

Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem?

Zjawisko stalkingu jest znane od lat 80, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano je i opisano w Stanach Zjednoczonych, tam też po raz pierwszy wprowadzono kary za […]
Styczeń 24, 2014
szkoda całkowita AC - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - Adwokat Toruń

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco (AC)

W moim ostatnim artykule przedstawiłem zagadnienie szkody całkowitej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dla przypomnienia, zgodnie z utrwalonymi poglądami orzecznictwem sądowym, jest to […]
Styczeń 23, 2014
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń Ubezpieczenie Adwokat Toruń

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita

Ustalenie przez zakład ubezpieczeń w toku likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji drogowej iż wystąpiła szkoda całkowita może mieć niebagatelny wpływ na wysokość uzyskanego […]