Listopad 27, 2013
zrzeczenie się dziedziczenia - prawo spadkowe adwokat Toruń - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Jak zrzec się dziedziczenia?

Zrzeczenie się dziedziczenia obok przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenia spadku jest jednym ze sposobów na uniknięcie długów spadkowych. W przeciwieństwie do dwóch ostatnich powinno […]
Listopad 25, 2013
adwokat prawo spadkowe toruń -Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Czym jest zachowek i jak go dochodzić?

Prawo do zachowku to roszczenie o wypłatę równowartości określonej części majątku po zmarłym. Roszczenie to przysługuje członkom najbliższej rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie albo którzy […]
Listopad 24, 2013
kontakty z dzieckiem adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kara pieniężna w przypadku udaremnienia lub nie wywiązania się z ustalonych kontaktów z dzieckiem

Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem zawartych w postanowieniu sądu, ugodzie sądowej albo ugodzie zawartej przed mediatorem może okazać się kosztowne. Jeżeli jeden z rodziców nie […]
Listopad 24, 2013
prawo spadkowe adwokat Toruń -Jak odrzucić spadek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Jak odrzucić spadek?

Należy pamiętać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa majątkowe czyli np. dom, samochód, oszczędności ale również pasywa czyli długi np. z tytułu kredytu bankowego, […]