Listopad 19, 2013
rozwód kancelaria Toruń - rozwód z orzekaniem o winie - adwokat, prawnik Ius Cogens Toruń

Kiedy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie rozwodowej Sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, […]
Listopad 18, 2013
warunkowe przedterminowe zwolnienie toruń adwokat, prawnik, kancelaria Ius CogensKiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kiedy skazany może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest dla skazanych bardzo ważną instytucją prawa karnego. Dzięki niej możliwe jest wcześniejsze zwolnienie skazanego z zakładu karnego. Jednak, aby skorzystać z tego […]
Listopad 17, 2013
Terminy przedawnienia w prawie przewozowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Terminy przedawnienia w prawie przewozowym

Upływ terminu przedawnienia pozwala dłużnikowi uchylić się od konieczności zapłaty wierzycielowi. Podstawowe zasady regulujące kwestie przedawnienia roszczeń cywilnych zostały określone w art. 117 i następnych kodeksu […]
Listopad 15, 2013
posiadanie narkotyków adwokat Toruń Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Sprawy dotyczące posiadania narkotyków należą do najczęściej pojawiających się na wokandach sądowych. W wielu przypadkach czyn zabroniony czyli posiadanie środków odurzających wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu […]