Październik 28, 2013
Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń

Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku?

Kilka tygodni temu do naszej kancelarii zgłosił się Pan Tomasz, w swoich zeznaniach podatkowych za lata 2010-2012 znalazł błędy. Po sporządzeniu stosownych korekt okazało się, że […]
Październik 22, 2013
testament własnoręczny Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego?

Sporządzenie testamentu nie jest trudne. Wystarczy chwila czasu, długopis i kartka papieru. Nie trzeba nawet fatygować się do notariusza. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach sporządzania […]
Październik 16, 2013
odszkodowanie OC odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Od kiedy można domagać się odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku?

W polskim prawie cywilnym zasadą jest, że wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 kodeksu cywilnego). Zasada […]
Październik 9, 2013
uprawnienia straży miejskiej - kontrola drogowa fotoradar - prawo adwokat - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Straż Miejska nie ma uprawnień do kontroli drogowych za pomocą stacjonarnych fotoradarów

Ostatnio w polskim internecie roi się od informacji, że Straż Gminna (Miejska) nie ma uprawnień do występowania z wnioskami o ukaranie do Sądu jeżeli wykroczenie zostało […]