Wrzesień 24, 2013
testament znaleziony po latach - odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Przypadkowo odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku

Sporządzenie testamentu nie musi być czynnością jawną. Bardzo często spadkodawcy spisują go w tajemnicy, nie powierzając go osobie, która ujawni go w odpowiednim czasie, skutkiem czego […]
Wrzesień 23, 2013
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Rosnące natężenie ruchu kołowego w naszym kraju powoduje, iż coraz częściej dochodzi do wypadków. Poszkodowani w takich kolizjach nie zawsze mają świadomość co wchodzi w zakres […]
Wrzesień 19, 2013
Opłaty windykacyjne - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Opłaty windykacyjne

Opłaty windykacyjne Większość tzw. parabanków czyli instytucji oferujących krótkoterminowe pożyczki, „chwilówki” itp. tak naprawdę największy zysk czerpie nie z tych oprocentowanych pożyczek, ale ze wszelkiej maści […]
Wrzesień 18, 2013
Odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko

Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego do naprawienia szkody zobowiązana jest osoba, która tą szkodę wyrządziła. Dziecięca fantazja niejednokrotnie […]