Wrzesień 13, 2013
opłaty planistyczne Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną

Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną Gminy poszukując dodatkowych źródeł dochodu coraz częściej sięgają po instrument z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, […]
Sierpień 27, 2013

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu karnym wykonawczym

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem możliwość odroczenia wykonania kary w postępowaniu karnym wykonawczym. W wielu przypadkach odroczenie jest jedynie wstępem do próby warunkowego zawieszenia wykonania […]
Sierpień 25, 2013

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W polskim porządku prawnym zasadą jest bezzwłoczne wykonywanie wyroków wydanych w postępowaniu karnym. Uprawomocnienie się wyroku, którym orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia nie musi […]