Październik 20, 2014
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody

W jednym z wcześniejszych wpisów wskazałem, iż odpowiedzialność z tytułu kar umownych pokrywa się z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ponieważ przepisy dotyczące kar […]
Październik 18, 2014
Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski?

W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której pacjenci stają się ofiarami rozmaitych błędów lekarskich. Pokrzywdzeni mogą doznać w ten sposób uszczerbku zarówno w […]
Październik 13, 2014

Czym jest kara umowna?

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z umowy od strony przeciwnej można żądać stosownego odszkodowania. […]
Październik 1, 2014

Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym

Prawo użytkowania wieczystego obok prawa własności jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prawnych dotyczących władania nieruchomościami. Na gruncie obowiązujących przepisów Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina może […]