Czerwiec 6, 2014

Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Zasadniczo, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Przyjmuje się bowiem, że to na najbliższych członkach rodziny spoczywa obowiązek ich utrzymania. Obowiązek ten przeważnie trwa […]
Czerwiec 4, 2014

Do czego służy przerwanie biegu przedawnienia?

Upływ terminu przedawnienia roszczeń wywołuje dla wierzyciela szereg negatywnych konsekwencji. W toku postępowania sądowego dłużnik będzie bowiem mógł podnieść skuteczny zarzut przedawnienia prowadzący do oddalenia powództwa […]
Maj 28, 2014

Czy sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być właściciel mieszkania, do którego się wdarł lub na żądanie osoby uprawnionej go nie opuścił?

Dokonując analizy powyższego problemu należy rozpocząć od kwestii podstawowej, a mianowicie od tego, w którym rozdziale Kodeksu Karnego został zamieszczony przepis art. 193. Jest to rozdział […]
Maj 26, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego jako skuteczny instrument prawny w rękach dłużnika

Depozyt sądowy jest doskonałym rozwiązaniem sytuacji, w której zobowiązany nie jest w stanie spełnić świadczenia do rąk uprawnionego, ponieważ nie potrafi ustalić jego miejsca zamieszkania lub […]