Opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego z przyczyn pogodowych a kary umowne - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat Toruń
Opóźnienie ze względu na warunki pogodowe a kary umowne
Styczeń 9, 2014
Adwokat Toruń Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminów wypowiedzenia - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminów wypowiedzenia
Styczeń 15, 2014
Pokaż wszystkie
Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń

Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń

Oprócz właściciela zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości mogą zostać także inne podmioty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące min.:

– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– użytkownikami wieczystymi gruntów;

Dalej ustawa stanowi, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na tej właśnie osobie.

Instytucja posiadania samoistnego została precyzyjnie ujęta w przepisach kodeksu cywilnego. Wynika z nich, że z posiadanie samoistne będzie miało miejsce, gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel. Osoba taka, zachowująca się jak właściciel, mimo nie posiadania formalnych uprawnień do władania nieruchomością zobowiązana będzie więc do zapłaty podatku.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.