Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
Wrzesień 23, 2013
wypadek jak się zachować - odszkodowanie OC - adwokat Toruń- Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Wypadek i co dalej? Jak się zachować?
Wrzesień 27, 2013
Pokaż wszystkie
testament znaleziony po latach - odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

testament znaleziony po latach - odnaleziony testament może doprowadzić do zmiany postanowienia o nabyciu spadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Sporządzenie testamentu nie musi być czynnością jawną. Bardzo często spadkodawcy spisują go w tajemnicy, nie powierzając go osobie, która ujawni go w odpowiednim czasie, skutkiem czego stwierdzenie nabycia spadku uzyskują osoby nie będące w rzeczywistości spadkobiercami.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest jednak niewzruszalne (czyli można doprowadzić do jego zmiany, nawet wtedy gdy jest już prawomocne). Najczęstszą przyczyną takiej zmiany jest odnalezienie nieznanego wcześniej testamentu, co umożliwia wniesienie o zmianę postanowienia przykładowo przez osoby będące rzeczywistymi spadkobiercami.

Możliwość taką ma każdy posiadający interes prawny.

Ustawodawca nakłada jednak pewne ograniczenia na uczestników pierwotnego postępowania spadkowego. Jak wskazuje art. 679 § 1 kodeksu postępowania cywilnego:

Kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W świetle powyższego za oczywiste uznać należy, iż z wnioskiem takim nie może wystąpić uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, który posiadał wiedzę o istnieniu testamentu już w trakcie jego prowadzenia.

Wniosek o zmianę postanowienia stwierdzającego nabycie spadku należy złożyć w sądzie spadku, uiszczając od niego opłatę w kwocie 50 zł. W trakcie postępowania głównym przedmiotem analizy Sądu będzie ocena ważności odnalezionego testamentu, jego wiarygodności oraz zdolności do jego sporządzenia przez spadkodawcę (o ile ta będzie kwestionowana).

Warto w tym miejscu podkreślić, iż testament własnoręczny tzw. holograficzny musi spełniać 3 podstawowe kryteria swojej ważności:

musi być sporządzony w całości odręcznie przez spadkodawcę,

musi być przez niego podpisany,

spadkodawca musi zaopatrzyć go datą sporządzenia (choć niespełnienie ostatniego z kryteriów w pewnych sytuacjach wcale nie musi oznaczać prawnej bezskuteczności dokumentu).

Co istotne warunkiem skuteczności testamentu holograficznego nie jest obecność świadków jego sporządzenia, co warunkuje skuteczność testamentu ustnego.

Jeżeli testament nie będzie wzbudzał wątpliwości postępowanie powinno zostać dość szybko zakończone. Sąd otworzy i ogłosi odnaleziony testament, a następnie wyda nowe postanowienie stwierdzające, iż od początku miało miejsce dziedziczenie na mocy testamentu ,a także ustali nowy krąg spadkobierców zgodny z rzeczywistą wolą spadkodawcy.

Prawomocne postanowienie będzie stanowiło podstawę do polubownego bądź sądowego przeniesienia na rzeczywistego spadkobiercę należnego mu majątku spadkowego, który spoczywał dotychczas w rękach osób nieuprawnionych.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.