Terminy przedawnienia roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu
Listopad 24, 2014
W czym może pomóc list żelazny - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu;
W czym może pomóc list żelazny?
Maj 6, 2015
Pokaż wszystkie
Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Kierowcom zatrudnionym w transporcie krajowym lub międzynarodowym może przysługiwać względem pracodawcy kilka różnych roszczeń. Do najbardziej podstawowych i powszechnych należą roszczenia o wynagrodzenie za pracę oraz za pracę w godzinac…

 

Kierowcom zatrudnionym w transporcie krajowym lub międzynarodowym może przysługiwać względem pracodawcy kilka różnych roszczeń. Do najbardziej podstawowych i powszechnych należą roszczenia o wynagrodzenie za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym także nocnych). Ponadto, dochodzą do tego roszczenia za czas spędzony w podróży służbowej czyli diety i ryczałty za noclegi. W wielu przypadkach są one wielokrotnie wyższe niż pensja zasadnicza kierowcy. Dotyczy to przede wszystkim diet i ryczałtów za noclegi podczas podróży zagranicznych, których stawki zostały przez ustawodawcę określone w walutach obcych m. in.  takich jak funty brytyjskie, franki szwajcarskie i euro.

Podróż służbowa

Osoba wykonująca przewozy w trakcie realizacji zadań powierzonych jej przez pracodawcę znajduje się w podróży służbowej. Jej definicję znajdziemy w ustawie o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą

Podróżą służbową kierowcy jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę (np. filię, przedstawicielstwo, oddział), lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa wyżej, w celu wykonania przewozu drogowego.

Świadczenia dla pracownika w podróży służbowej

W dniu 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

W treści tego rozporządzenia wskazano, że pracownikowi w podróży służbowej przysługują dwa rodzaje należności. Pierwszy z nich to diety na pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie podróży, drugi natomiast to ryczałty na pokrycie kosztów noclegu.

Przepisy zawierają konkretne stawki odnoszące się do podróży krajowych i zagranicznych. Na dzień publikacji niniejszego artykułu stawka diety krajowej wynosi 30 zł, zaś ryczałtu za noclegi w kraju 45 zł.

W przypadku diet i ryczałtów dotyczących podróży zagranicznych stawki są znacznie wyższe i zostały ustalone w walucie obcej np. euro czy franku szwajcarskim, w zależności od kraju do którego dany pracownik sę udał. Przykładowo w Niemczech stawka diety wynosi 49 Euro, zaś ryczałt za nocleg 150 Euro, w Holandii odpowiednio 50 i 130 Euro, zaś w Wielbiej Brytanii 35 i 200 funtów brytyjskich.

W konkretnych przypadkach kwoty te mogą zostać stosownie zmniejszone. Przy dietach dzieje się tak z reguły, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie na czas podróży. W takim przypadku pracownikowi należy się jedynie 25% diety określonej przepisami.

Jeśli natomiast chodzi o ryczałty za noclegi to należy wskazać, że kwoty podane w rozporządzeniu stanowią maksymalną stawkę jaką pracownik może otrzymać od pracodawcy.

Dla przykładu, jeśli pracownik znajduje się w podróży zagranicznej na terenie Niemiec, to stawka ryczałtu za nocleg wynosi do 150 Euro. Jeśli pracownik skorzysta z noclegu w hotelu i będzie mógł przedstawić rachunek na kwotę 120 Euro to pracodawca będzie obowiązany zwrócić mu koszty noclegu w tej kwocie (120 Euro). Jeśli pracownik skorzysta z noclegu w hotelu o wyższym standardzie np. za 180 Euro to pracodawca będzie zobowiązany zwrócić mu koszt do kwoty 150 Euro. Nadwyżkę pokryje pracownik. Jeśli natomiast pracownik nie przedstawi żadnego rachunku to wedle przepisów rozporządzenia pracodawca powinien mu wypłacic 25% stawki ryczałtu czyli 37,5 Euro.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.