spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalety - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - adwokat Toruń
Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Listopad 30, 2013
Podział majątku wspólnego po rozwodzie - podział majątku adwokat Toruń - kancelaria Ius Cogens
Podział majątku wspólnego po rozwodzie
Grudzień 2, 2013

Orzeczenie rozwodu ze wskazaniem, iż tylko jeden z małżonków ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia oprócz wydźwięku moralnego umożliwia uzyskanie przez małżonka niewinnego świadczenia alimentacyjnego po rozwodzie. W przeciwieństwie jednak do standardowych zasad odnoszących się do świadczeń alimentacyjnych między byłymi małżonkami – małżonek niewinny rozkładowi pożycia nie musi znajdować się w niedostatku. Poniższy artykuł przedstawia zarys tej instytucji.

 

Kiedy dochodzić alimentów od byłego małżonka?

Zgodnie z art. 60 § 2 krio jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego sąd może na jego żądanie orzec, iż małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka mamy do czynienia wówczas gdy po rozwiązaniu małżeństwa zwiększyły się jego usprawiedliwione potrzeby lub zmniejszyły środki, którymi dysponował wcześniej. Istotne jest zatem porównanie sytuacji materialnej małżonka niewinnego po orzeczeniu rozwodu z sytuacją materialną jaka by panowała gdyby orzeczenie rozwodowe w ogóle nie zapadło.

W jakim czasie można dochodzić alimentów od byłego małżonka?

Upływ czasu pozostaje bez znaczenia dla możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez ?niewinnego? małżonka, o ile spełniona pozostaje przesłanka pogorszenia sytuacji materialnej. Oznacza to, iż alimenty te mogą być dochodzone nawet po wielu latach od ustania małżeństwa, zaś sam obowiązek alimentacyjny może pozostać aktualny, aż do śmierci uprawnionego.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego po stronie byłego małżonka

Jeżeli jednak małżonek uprawniony do alimentów wstąpi w nowy związek małżeński, obowiązek dostarczania mu środków utrzymania wygasa. Sytuacja taka nie wystąpi jednak wówczas, gdy małżonek niewinny weźmie jedynie ślub kościelny. Otwartą natomiast pozostaje kwestia, czy rozpoznający sprawę o alimenty Sąd nie weźmie tej okoliczności pod uwagę przy ustalaniu ich wysokości lub wręcz ocenie zasadności całego roszczenia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.