Odpowiedzialność za długi małżeńskie po rozwodzie - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - rozwód Toruń - adwokat
Odpowiedzialność za długi małżeńskie po rozwodzie
Grudzień 16, 2013
Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń -porady prawne toruń adwokat
Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość
Grudzień 18, 2013

Orzeczenie rozwodu, separacji albo samo wytoczenie powództwa w tej sprawie ma istotny wpływ na prawo do dziedziczenia po byłym małżonku. W pierwszych dwóch przypadkach małżonkowie nie dziedziczą po sobie, natomiast w ostatnim z nich pod pewnymi warunkami możliwe jest pozbawienie drugiego małżonka prawa do dziedziczenia.

 

Orzeczenie rozwodu i separacji odsuwa byłego małżonka od dziedziczenia

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo w drodze rozwodu lub orzekający o separacji małżonków skutkuje wyłączeniem byłego (lub obecnego w wypadku separacji) małżonka z dziedziczenia po spadkodawcy. W przeciwnym razie żyjący małżonek jest powołany do dziedziczenia z ustawy obejmując co najmniej jedną czwartą majątku spadkowego.

Skutki wszczęcia sprawy o rozwód lub separację dla dziedziczenia po małżonku

W sytuacji gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie postępowania o rozwód lub separację wyłączenie od dziedziczenia małżonka żyjącego może nastąpić w wypadku spełnienia kilku warunków.

Art. 940 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, iż małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

W art. 940 § 2 k.c. ustawodawca wskazuje, iż wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Warunki odsunięcia małżonka od dziedziczenia

Skutkiem powyższego pozbawienie żyjącego małżonka prawa do spadku po małżonku zmarłym jest możliwe o ile przed śmiercią spadkodawca skierował do sądu pozew o rozwód lub wniosek o separację, rozwód lub separacja miał nastąpić z wyłącznej winy małżonka żyjącego, zaś pozew lub wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje w wyniku wytoczenia powództwa. Prawo do jego wniesienia przysługuje każdemu ze spadkobierców dziedziczących po zmarłym małżonku.

Powództwo należy wytoczyć przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca powziął wiadomość o otwarciu spadku, jednak nie później niż rok od jego otwarcia.

Skutek orzeczenia o wyłączeniu małżonka od dziedziczenia

Prawomocne orzeczenie wyłączające żyjącego małżonka od dziedziczenia skutkuje usunięciem go z kręgu spadkobierców ustawowych. Przypadający mu udział spadkowy dzielony jest wówczas między pozostałych spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.