Ius Cogens - Adwokat w Toruniu

Prawo administracyjne

Nasz zespół posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. W ramach swoich obowiązków przez kilka ostatnich lat przygotowaliśmy kilkaset opinii prawnych, wytycznych i interpretacji z zakresu zamówień publicznych, gospodarowania mieniem komulanym, gospodarowania odpadami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz podatków i opłat lokalnych. Reprezentowaliśmy interesy samorządów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.