Ius Cogens - Adwokat w Toruniu

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest obecnie najbardziej złożoną gałęzią prawa. Jest też dziedziną, w której nasi prawnicy prowadzą najwięcej spraw sądowych.

Należą do niej nie tylko tradycyjne dziedziny takie jak prawo rzeczowe, prawo zobowiązań czy prawo spadkowe wywodzące się jeszcze z tradycji antycznej, ale również nowe - takie jak prawo konsumenckie, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze oraz wiele innych.

W swojej praktyce zawodowej zetknęliśmy się z wieloma problemami dotyczącymi tych sfer. Uczestniczyliśmy w rozstrzyganiu wielu sporów sąsiedzkich, ustanawianiu służebności rzeczowych i osobistych, rozgraniczaniu i podziałach nieruchomości.

Zajmowaliśmy się sporami na tle umów najmu i dzierżawy (w tym dotyczących lokali wielkopowierzchniowych), opróżnienia lokalu, sprzedaży, umów deweloperskich, umów agencyjnych (dotyczących pośrednictwa kredytowego oraz pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości) czy umów o dzieło oraz o roboty budowlane.

Tworzyliśmy nowe podmioty gospodarcze - takie jak spółki osobowe oraz kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje oraz prowadziliśmy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości tych podmiotów.

Prowadziliśmy sprawy w przedmiocie ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej.

Dochodziliśmy roszczeń związanych z wypadkami drogowymi oraz wynikających ze szkód medycznych.