Ius Cogens - Adwokat w Toruniu

Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę, zaległego wynagrodzenia, roszczeń z tytułu nadgodzin, diet, ryczałtów za noclegi.

Doradzamy i pomagamy w sprawach, w których z naruszeniem przepisów prawa umowa o pracę została zastąpiona umową o dzieło lub umową zlecenia. Interweniujemy w sprawach dyskryminacji pracowników oraz związanych z mobbingiem.

Zajmujemy się również kwestiami wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi roszczeń.

Istotnym aspektem naszej działalności jest także pomoc w kompletowaniu dokumentów oraz wypełnianiu wniosków o przyznanie wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych.