Ius Cogens - Adwokat w Toruniu

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są kategorią, w której prowadzimy największą ilość sporów sądowych. Najczęściej są to sprawy, które niosą za sobą duży ładunek emocjonalny, toteż staramy się doradzać rozwiązania, które pozwolą na dość szybkie zakończenie procesu i jednocześnie w jak najszerszy sposób odzwierciedlą oczekiwania klienta.

Każda sprawa rozwodowa może mieć różny stopień skomplikowania, zależnie od elementów, które sąd będzie zmuszony rozstrzygać.

Pierwszorzędną kwestią dla szybkości i sprawności postępowania jest decyzja stron związana z żądaniem orzekania o winie bądź zaniechaniem badania tego elementu. Z reguły bowiem roztrząsanie winy w sprawie rozwodowej przesądza o rozległym materiale dowodowym i konieczności zapoznania się z zeznaniami wielu świadków.

W dalszej kolejności, wpływ na długość postępowania mają kwestie związane z władzą rodzicielską oraz kontaktami z małoletnimi po rozwodzie. Strony mogą porozumieć się w tej kwestii i wskazane elementy uzgodnić między sobą oraz utrwalić w tzw. porozumieniu rodzicielskim, które następnie może zostać przyjęte przez Sąd do akt sprawy. Dzięki temu Sąd prowadzący sprawę o rozwód nie będzie w tych kwestiach orzekał, zdając się na rozsądek i samodzielne ustalenia stron.

Kolejną sporną kwestią są najczęściej alimenty - zarówno dla małoletnich dzieci stron, jak i jednego z małżonków.

Ostatnimi elementami mogą być natomiast korzystanie ze wspólnego mieszkania po rozwodzie oraz podział majątku.