Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń
Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku?
Październik 28, 2013
prawnik Toruń - używany samochód zepsuł się po zakupie - ukryte wady pojazdu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Gdy używane auto psuje się zaraz po zakupie…czyli kilka słów o wadach ukrytych pojazdu
Listopad 11, 2013

Spory sąsiedzkie nie należą do prostych i łatwych, także z punktu widzenia prawnika. Zarówno te drobne, jak i te poważniejsze konflikty najlepiej z sąsiadami załatwiać ugodowo. Nie chcemy przecież, aby drobna utarczka urosła do rangi prywatnej wojny, bo zamiast śmiesznie jak w filmowych przygodach Kargula i Pawlaka, może być strasznie ze względu na zacietrzewienie i ludzką złośliwość. Jako prawnik, obserwowałem wiele sporów sąsiedzkich, w których obok zwaśnionych stron uczestniczyły również Policja, Straż Miejska, sądy i organy administracji różnego szczebla. W większości zupełnie niepotrzebnie.

Jeśli jednak sprawy zaszły zbyt daleko, a szanse na porozumienie są jedynie iluzoryczne to w kolejnych wpisach pozwolę sobie przedstawić najczęściej występujące przyczyny sporów, które mogą okazać się przydatne jeśli zamierzamy się bronić przed krewkim sąsiadem. W pierwszej części cyklu odniosę się do kwestii ponoszenia kosztów wspólnych urządzeń rozgraniczających – czyli płotów, miedz oraz znaków granicznych.

Najważniejszą zasadą w sporach dotyczących utrzymania urządzeń granicznych jest zasada słuszności. Oznacza ona ni mniej ni więcej, że koszty urządzeń oddzielających dwie działki należące od różnych właścicieli ponoszą ci właściciele wspólnie. Przyjmuje się bowiem, że taki płot, siatka, czy kamienne ogrodzenie służą im do wspólnego użytku. Są przecież widocznym dowodem na to dokąd sięga ich prawo własności.

Kwestie, o których piszę reguluje wprost artykuł 154 kodeksu cywilnego:

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na paragraf drugi tego artykułu. Otóż, wyraźnie chodzi w nim o koszty utrzymania płotów, miedzy, znaków granicznych i innych podobnych urządzeń. Do kosztów utrzymania można zaliczyć koszty napraw np. siatki, malowania słupków, drobnych prac ziemnych na miedzy itp. W takich przypadkach, jeśli wykonaliśmy takie prace możemy żądać rekompensaty pieniężnej od sąsiada. Musimy jednak pamiętać, że to uprawnienie działa również w drugą stronę i także nasz sąsiad może żądać zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej połowie kosztów utrzymania ogrodzenia.

Niewątpliwie jednak utrzymanie nie jest tym samym co wybudowanie całkowicie nowego ogrodzenia. Przepis z art. 154  § 2 kc nie ma zastosowania jeśli jeden z sąsiadów postawi całkowicie nowe ogrodzenie. W takim przypadku nie będzie mógł od nas żądać zapłaty.

Za takim rozumieniem wskazanego przepisu opowiada się również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 stycznia 2002 r., sygn. akt: III CZP 75/01.

Jeśli zajdzie potrzeba wybudowania nowego ogrodzenia oddzielającego naszą działkę od działki sąsiada lepiej wcześniej uzgodnić to z sąsiadem i przedyskutować kwestię ewentualnego podziału kosztów. Inaczej możliwość wyegzekwowania zwrotu części poniesionych wydatków może okazać się iluzją.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.