zrzeczenie się dziedziczenia - prawo spadkowe adwokat Toruń - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Jak zrzec się dziedziczenia?
Listopad 27, 2013
Kiedy można wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - adwokat Toruń
Kiedy można wystąpić o pozbawienie władzy rodzicielskiej?
Listopad 29, 2013

Prowadzenie pojazdów na drogach publicznych pod wpływem alkoholu jest zabronione. W zależności od tego czy sprawca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości naruszenie tego zakazu może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń albo jako przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu może stanowić czyn zabroniony jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) bądź jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego).

Zasadniczo, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, zaś prowadzenie takiego samego pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

W świetle przepisów pojazdy dzielą się na mechaniczne – wprawiane w ruch za pomocą silnika i niemechaniczne – wprowadzane w ruch siłą ludzkich mięśni. Należy zastrzec, że niniejszy podział jest bardzo uproszczony.

Należy podkreślić, że do grona pojazdów mechanicznych ustawodawca nie zaliczył roweru ani deskorolki, czy hulajnogi. Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości po ostatniej nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń jest zawsze wykroczeniem kwalifikowanym z art. 87 § 1 a kodeksu wykroczeń.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, to taki stan, w ktorym zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

    1. stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo
    2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Stan nietrzeźwości występuje natomiast w sytuacji, gdy:

    1. stężenie alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
    2. ewentualnie, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ? we krwi albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jak widać kwalifikacja prawna czynu zależy przede wszystkim od zawartości alkoholu we krwi sprawcy lub jego stężenia w wydychanym powietrzu. Ma to również bezpośrednie przełożenie na wymiar kary orzekanej za przestępstwa lub wykroczenia drogowe. Należy również podkreślić, że w związku z brzmieniem art. 178 kk i art. 86 § 2 kw znajdowanie się sprawcy przestępstwa lub wykroczenia drogowego – odpowiednio – w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu stanowi okoliczność zaostrzającą wymiar kary za przestępstwo lub wykroczenie.

Poza tym, niezależnie czy czyn jest przestępstwem czy wykroczeniem Sąd jest obowiązany w takich przypadkach orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.