Co to jest zapis windykacyjny i do czego służy - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Co to jest zapis windykacyjny i do czego służy?
Październik 8, 2013
odszkodowanie OC odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Od kiedy można domagać się odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku?
Październik 16, 2013
Pokaż wszystkie
uprawnienia straży miejskiej - kontrola drogowa fotoradar - prawo adwokat - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

uprawnienia straży miejskiej - kontrola drogowa fotoradar - prawo adwokat - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Ostatnio w polskim internecie roi się od informacji, że Straż Gminna (Miejska) nie ma uprawnień do występowania z wnioskami o ukaranie do Sądu jeżeli wykroczenie zostało ujawnione w związku z korzystaniem ze stacjonarnych fotoradarów (czyli tych umieszczonych na masztach). Informacje są jednak niezbyt dokładne, a co za tym idzie wiele osób zastanawia się jak to wygląda z punktu widzenia prawa. W poniższym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Uprawnienia Straży Gminnej (Miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego

W świetle art. 129b ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Przepis ten precyzuje, że Straż Gminna (Miejska) może w zakresie swojego działania używać jedynie fotoradarów przenośnych (rozstawianych na stojaku) lub zamontowanych w radiowozie, ale pod warunkiem, że samochód nie znajduje się w ruchu. Do tego typu urządzeń nie zalicza się natomiast fotoradarów umieszczanych na specjalnie wybudowanych masztach oraz kamer monitoringu miejskiego. W tych przypadkach kompetencje nie należą do Straży Gminnej (Miejskiej) lecz do Inspekcji Transportu Drogowego. Takie rozwiązanie zostało przewidziane w art. 129a ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jest to jednak dość dyskusyjna wykładnia prawa, albowiem w dniu 3 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację opartą o tą właśnie argumentację. Jak tylko uda mi się dotrzeć do uzasadnienia sądu w tej sprawie to postaram się zająć szerzej tym tematem na naszym blogu.

Co w sytuacji, gdy Straż Gminna (Miejska) złoży w takim przypadku wniosek o ukaranie?

Rozwiązanie jest proste – skoro Straż Gminna (Miejska) nie ma uprawnień do stwierdzania i kontroli wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń stacjonarnych to oznacza również, że nie może również kierować do Sądu wniosków o ukaranie w takich sprawach. W świetle przepisów taki przypadek nazywa się brakiem skargi od uprawnionego oskarżyciela. Na podstawie art. 5 § 1 pkt 9 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jest to podstawą do umorzenia postępowania. Sąd nie może w takiej sprawie ukarać obwinionego (czyli sprawcy wykroczenia) a jeśli wydał wyrok skazujący to jest to podstawa do apelacji.

Zainteresowanych zachęcam do lektury wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt: IV Ka 206/13 albo Postanowienia Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. Niestety w tym drugim przypadku nie pamiętam sygnatury akt.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.