Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń Ubezpieczenie Adwokat Toruń
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu a szkoda całkowita
Styczeń 23, 2014
Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - adwokat Toruń
Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem?
Luty 8, 2014

W moim ostatnim artykule przedstawiłem zagadnienie szkody całkowitej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dla przypomnienia, zgodnie z utrwalonymi poglądami orzecznictwem sądowym, jest to taka szkoda, której usunięcie pociągnęłoby konieczność wypłaty kwoty przekraczającej wartość pojazdu w chwili zdarzenia. Innymi słowy szkoda całkowita występuje w sytuacji, gdy naprawa pojazdu jest całkowicie nieopłacalna.

Nieco inaczej kształtuje się problematyka szkody całkowitej przy ubezpieczeniu auto casco (AC). W takim przypadku, dla ustalenia czy zaistniała szkoda całkowita konieczne jest odwołanie się do treści Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia zwanych w skrócie o.w.u.

Ogólne warunki, będące integralną częścią umowy ubezpieczenia, zawierają postanowienia w których zakład ubezpieczeń określa procentowy próg ekonomicznej opłacalności naprawy pojazdu. Każdy z ubezpieczycieli ustala tę wartość samodzielnie. Postanowienia o.w.u. różnią się w tym zakresie. Najczęściej jest to od 60-80 % wartości rynkowej auta.

Przykładowo, gdyby uszkodzony pojazd przed szkodą był warty 10.000 zł, a jego naprawa po wystąpieniu szkody miała kosztować 7.000 zł to ubezpieczyciel może zakwalifikować szkodę jako całkowitą.

W przypadku, gdy odszkodowanie miałoby przekroczyć tę wartość zakład ubezpieczeń kwalifikuje szkodę jako całkowitą. Ma to wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania. Przy szkodzie całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o różnicę między wartością auta sprzed wypadku, a wartością wraku.

Powracając do naszego przykładu, jeżeli pojazd przed zaistnieniem szkody był warty 10.000 zł, a wartość wraku wynosi 5.000 zł to poszkodowany otrzyma jedynie kwotę 5.000 zł.

Może się zatem okazać, że kwota odszkodowania w przypadku szkody całkowitej będzie niższa niż gdyby taka szkoda nie wystąpiła. Wszystko jednak zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Artykuł stanowi jedynie zarys problematyki. Przy szkodach likwidowanych z ubezpieczenia AC konieczna jest wnikliwa analiza danego przypadku, w tym zwłaszcza zapisów o.w.u.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.