Marzec 10, 2014
zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych

W każdej umowie może znaleźć się zastrzeżenie, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego dłużnik będzie obowiązany do zapłaty określonej kary umownej. Zastrzeganie kar […]
Luty 17, 2014
Prawnik Toruń Adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

Możliwość nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

Bardzo często się zdarza, że dana osoba korzysta z nieruchomości bez żadnego tytułu prawnego. Rodzi to spore niedogodności nie tylko z punktu widzenia tej osoby ale […]