Maj 26, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego jako skuteczny instrument prawny w rękach dłużnika

Depozyt sądowy jest doskonałym rozwiązaniem sytuacji, w której zobowiązany nie jest w stanie spełnić świadczenia do rąk uprawnionego, ponieważ nie potrafi ustalić jego miejsca zamieszkania lub […]